0

Nie chciałbym […], aby państwo mylnie utożsamiali pojęcie postępu z pojęciem szczęścia.