Nie chciałbym […], aby państwo mylnie utożsamiali pojęcie postępu z pojęciem szczęścia.

John FowlesKochanica Francuza