Eduardo Mendoza

Nic tak nie mitologizuje jak nieobecność [...].

Eduardo Mendoza