Eduardo Mendoza

Nic tak nie mitologizuje jak nieobecność [...].

Eduardo MendozaAwantura o pieniądze albo życie

Czytelnicy (1), którzy dodali do swoich notestów ten cytat:

radziem