1

Nic tak nie mitologizuje jak nieobecność [...].