0

[...] nawet najlepiej wymyślone plany mają jakieś momenty wymagające improwizacji ad hoc.