1

[...] najlepszym wypoczynkiem jest zmiana rodzaju pracy.