0

Na świecie chodzi o to, że Bogu tak pięknie nie wyszło [...] ujrzeć raz stronę świata jasną – jest cień, więc musi się tu gdzieś palić światło.