0

Na moim szczeblu jest tylko dwoje drzwi wejściowych: jedne na tamten świat, a drugie do więzienia – gdzie też czeka tamten świat.