Stanisław Jerzy Lec

Mogło być gorzej. Twój wróg mógł być twoim przyjacielem.

Stanisław Jerzy Lec