Antoine de Saint-Exupéry

[...] miłe mi światło, jakie daje z siebie człowiek.
Nie trzeba mi opasłej świecy.
Tylko płomieniem mierzy się jej wartość.

Antoine de Saint-Exupéry