2

Masz za sobą znaczny odcinek drogi ku mądrości, [...]. Mędrzec zawsze jest radosny.