1

Mądrość jest zawsze święta... Świętość jest zawsze mądra...