Stanisław Lem

Książki to były kryształki z utrwaloną treścią.
Czytać można je było za pomocą optonu.
Był nawet podobny do książki, ale o jednej, jedynej stronicy między okładkami.
Za dotknięciem pojawiały się na niej kolejne karty tekstu.

Stanisław Lem