0

Kotu wystarcza być. Ten czasownik najlepiej mu odpowiada.