0

Komizm jest w pewnej przynajmniej mierze zabawą z rachunkiem prawdopodobieństwa.