0

Koloryt naszego świata wywodzi się ze stosunku do matki, a jego forma ze stosunku do ojca.