1

Kłamca nie wierzy innym. Inni nie wierzą kłamcy.