0

Kiedy się już uczyniło wszystko, aby posiąść kobietę, a skutku to nie odniosło, pozostaje jeszcze jeden środek - trzeba zaprzestać zabiegów; wtedy właśnie sama się o ciebie upomni.