Kiedy [...] patrzymy na psa, widzimy także psa patrzącego na nas.
Stanowi to część naszej więzi.

Alexandra Horowitz