Każdy z nas jest Odysem co wraca do swej Itaki.

Leopold Staff