0

Każdy z nas jest Odysem co wraca do swej Itaki.