0

Każdy system, jaki stworzył ludzki umysł, inny ludzki umysł może złamać.