Każdy pies, któremu nadasz imię i którego przyprowadzisz do domu, kiedyś umrze.
Ten okropny i niedający się uniknąć fakt jest częścią losu, który zgotowaliśmy sobie, wprowadzając psy do naszego życia.

Alexandra Horowitz