0

Każda radość budzi w nas pragnienie innej radości.