Philip Zimbardo

Jeśli jakiegoś zjawiska nie można z przyczyn zasadniczych zmierzyć ani zademonstrować, to zjawisko to dla nauki nie istnieje.

Philip Zimbardo