Hojność polega nie na tym, by dawać dużo, ale na tym, by dawać w odpowiedniej chwili.