Głupiec głupotę kosi, mędrzec – mądrość. Każdy znajduje to, czego mu trzeba.