Głupiec głupotę kosi, mędrzec – mądrość.
Każdy znajduje to, czego mu trzeba.

Leopold Staff