Stanisław Jerzy Lec

Dziwne - pies nie wie, że nie wolno wznosić antyrządowych okrzyków, a jednak ich nie wznosi!

Stanisław Jerzy Lec