0

[...] dzięki technice zmniejszają się odległości [...]. Ważniejsze jest raczej co innego [...]: przez technikę zanika bliskość.