0

Dzieje się coś niedobrego. Przywiązanie do własnych przekonań i głębokość tych przekonań są płytsze. Łatwiej się je zmienia. [...] Ludzie, u których silny jest pewien etos, nie mają dziś w polityce łatwo.