0

Dopóki mam możliwość wyboru, będę przebywał jedynie w takim kraju, w którym obowiązuje wolność polityczna, tolerancja i równość wszystkich obywateli wobec prawa. [...] Te warunki w chwili obecnej nie są w Niemczech spełnione.