Dobra żona głowy mężowej korona.

Władysław Reymont