0

[...] dla młodych tragedie, które się nie wydarzyły, to tylko sen.
Wspomnienia: one są rzeczywistością.