Dajcie mi go na jedną noc, a przyzna się, że jest królem Anglii.

Ławrientij Beria