Człowiek musi jeść, pić i ubierać się; reszta jest szaleństwem.