Maria Dąbrowska

Człowiek jest tajemnicą - z tajemnicy przybywa i w tajemnicę odchodzi.

Maria Dąbrowska