1

Cywilizacja, która odrzuca bezbronnych, zasługuje na miano barbarzyńskiej.