Cisza jest raczej ideą. Odczuciem. Wyobrażeniem.

Erling KaggeCisza

Czytelnicy (1), którzy dodali do swoich notestów ten cytat:

radziem