1

Cisza jest raczej ideą. Odczuciem. Wyobrażeniem.