0

Chodzi o całość, a całość jest zawsze bezkształtna.