6

[...] chociaż serce ludzkie tęskni za Prawdą, [...] pierwszą reakcją istot ludzkich na Prawdę jest wrogość i strach.