Eduardo Mendoza

Chłód jest przypisany majestatowi.

Eduardo Mendoza