Celem życia człowieka jest wędrówka do Boga.

Leopold Staff