6

Celem naszego życia nie powinno być posiadanie bogactw, lecz bogactwo bycia.