0

Było oczywiste (już od mojej młodości), że urodziłem się, aby żyć między potworami.