Eduardo Mendoza

[...] by rozwikłać zagadkę, trzeba stawić jej czoła i mieć cierpliwość.

Eduardo Mendoza