6

Bogactwo upadla duszę, komplikuje życie i prowadzi do nieszczęść.