Antoine de Saint-Exupéry

[...] bogactwo sytych osiadłych plemion tyle dla mnie znaczy, co zadowolenie bydła stojącego w oborze.

Antoine de Saint-Exupéry