0

[...] Bóg nie udziela amnestii i nic ci nie oszczędzi trudu stawania się.