Antoine de Saint-Exupéry

[...] Bóg nie udziela amnestii i nic ci nie oszczędzi trudu stawania się.

Antoine de Saint-Exupéry