0

Bo serce nie jest sługa, nie zna, co to pany,
I nie da się przemocą okuwać w kajdany.