Stanisław Jerzy Lec

Ateiści mówią o czasie po przyjściu Chrystusa - nasza era. Dziwne.

Stanisław Jerzy Lec

Czytelnicy (6), którzy dodali do swoich notestów ten cytat:

cornelia78groszymaroodkarizzymilczenie_nocyrescue