1

Ateiści mówią o czasie po przyjściu Chrystusa - nasza era. Dziwne.