Ale Duch Święty jest z Obu, jak duch z ducha.

Epifaniusz z Salaminy