Albo prywatna własność środków produkcji, albo głód i nędza dla wszystkich.

Ludwig von Mises