1

Ach, zniewagi są najczęstszą nagrodą za dobrze wykonaną pracę!